×

İnsan Kaynaklari Politikamiz

• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
 
• NET  Plastik   etik değerlerine bağlı, Vizyon, Misyon ve Kurumsal değerlere uygun davranışlar geliştirecek çalışanları istihdam etmek.
 
• Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün kılmak,
 
• Personelimizin görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek ve bu  amaca yönelik verimli ve çok yönlü eğitim faaliyetlerini sürdürmek 
 
• Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, 
 
• Çalışanlarımız arasında açık, şeffaf ve yakın iletişimi sağlayacak bütün ortamları yaratmak ve iç iletişimin etkinliğini sağlamak;
 
• Çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşamları arasındaki dengeyi gözetmek, İnsana saygıyı  hakim kılmak;
 
• Çalışanlarımızın yaratıcılık, yenilikçilik ve katılımcılığını teşvik etmek.
 
• Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin  yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
 
• Çalışanlarımız ile birlikte sosyal sorumluluk projelerİ gerçekleştirmek, insana ve çevreye duyarlı olmalarını sağlamak
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek.
 
• Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak
 
• Yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.
 
 
                                                                                                                                                                                                                  Genel Müdür

MERKEZ/FABRİKA
  • Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı No:19/1A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
  • ​+90 282 747 65 36
  • +90 212 886 53 351
  • info@netfloor.com.tr
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder
SATIŞ OFİSİ
  • Bahar Cad. No:43 Nurolpark Ofis J Blok Kat:15 No:98 Güneşli – 34212 Bağcılar / İSTANBUL
  • 444 9 NET
  • +90 212 886 53 351
  • info@netfloor.com.tr
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder