×

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri


 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri


Bu politika belgesiyle NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun önemini ve önceliğini vurgular.
NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.’nin sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmeyi ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemimizde tutarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:
 1. NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

 2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

  Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

  İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

  Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız.

  NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
   
 3. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

  Şirketimizin yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamasını bekleriz.
   
 4. NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
   
 5. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.’nin standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
   
 6.  Ülkemizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
   
 7. Şirketimize, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.
Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir.
Şirketimizin genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz ÖNDEROL olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
Bu politika belgesi, NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.
 
 
 
 
 
                                                                                                      NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
                                                                                                                                                                                                                                  Genel Müdür
                                                                                                                                                                                                                                   Tolga ÖNDEROL
              
 

MERKEZ/FABRİKA
 • Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı No:19/1A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
 • ​+90 282 747 65 36
 • +90 212 886 53 351
 • info@netfloor.com.tr
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder
SATIŞ OFİSİ
 • Bahar Cad. No:43 Nurolpark Ofis J Blok Kat:15 No:98 Güneşli – 34212 Bağcılar / İSTANBUL
 • 444 9 NET
 • +90 212 886 53 351
 • info@netfloor.com.tr
Günlük haberlere ulaşmak için e-posta adresini girin lütfen Gönder